Charakterystyka kotłów ekologicznych

Czym różnią się kotły ekologiczne od pozostałych urządzeń? Kotły ekologiczne to urządzenia klasy 5, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji zanieczyszczeń i sprawności. W lipcu 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju w sprawie wymagań energetyczno – emisyjnych dla kotłów, według którego dozwolona jest sprzedaż wyłącznie urządzeń klasy 5, czyli ekologicznych. Norma PN-EN 303-5:2012, która określa wymagania dla klasy 3, 4 i 5, jest aktualizacją pierwsze normy traktującej o jakichkolwiek klasach emisyjnych i energetycznych dla urządzeń tego typu, która została stworzona w 2002 roku. Według normy z 2012 wyróżnia się trzy klasy kotłów, przy czym klasa 3 to kotły najniższej jakości a klasa 5 – najwyższej.

Wśród kotłów ekologicznych wyróżniamy kotły na biomasę oraz kotły na ekogroszek.

Rodzaje kotłów na biomasę:

  • kotły na brykiet,
  • kotły na pellet,
  • kotły na drewno,
  • kotły na pestki owoców, ziarna zbóż, słomę.

Czym różni się biomasa od ekogroszku?

Biomasa to paliwo z roślin, które podczas spalania uwalnia do atmosfery dokładnie tyle dwutlenku węgla, ile spalane rośliny pobrały w trakcie procesu fotosyntezy. Spalanie prowadzone w kotłach na biomasę nie przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Ekogroszek to paliwo węglowe o bardzo dużej sprawności spalania i kaloryczności. Dodatkową zaletą urządzeń na ekogroszek jest wygoda ich użytkowania. Dzięki podajnikom paliwa wystarczy je uzupełniać raz na kilka dni.

Czy mamy zatem wybór kupując kocioł w 2018 roku? 

Nie mamy. Kupując kocioł musimy, zgodnie z prawem, wybrać urządzenie ekologiczne.

Czy oznacza to, że od 2018 roku wszyscy zaczną używać ekologicznych urządzeń i problem zanieczyszczenia środowiska zniknie? Oczywiście, że nie. Pamiętajmy, że pierwsza norma, która w jakikolwiek sposób określała wymogi dla kotłów, ukazała się w 2002 roku. Wcześniej żadnej klasyfikacji, wymogów i progów emisyjnych nie było. Mimo to, nawet urządzenia objęte normą obowiązującą w latach 2002-2012, były kiepskiej jakości. Dopiero po 2012 duża część kotłów najniższej jakości została uznana za urządzenia pozaklasowe i wykluczona z normy. Wszystkie te zmiany zaszły i zachodzą na przestrzeni XX! wieku. Nadal przeważający procent gospodarstw domowych w Polsce jest wyposażona w kotły niskiej klasy lub urządzenia pozaklasowe.

Skąd zaostrzenie przepisów i wymóg aby być eko?

Z każdym rokiem coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska naturalnego i wszystkich jego cennych zasobów, takich jak powietrze, gleby, wody powierzchniowe i głębinowe. Ostatnie trzy stulecia to okres gwałtownego rozwoju gospodarki i intensywnej eksploatacji dóbr naturalnych, która zaburzyła równowagę wielu ekosystemów i doprowadziła do poważnego zanieczyszczenia środowiska. Na szczęście ostatnie dwadzieścia lat to okres, w którym na całym świecie dostrzeżono problem i rozpoczęto wprowadzanie w życie strategii zrównoważonego rozwoju.

Jednym z najbardziej widocznych gołym okiem, szczególnie w okresie zimowym, problemów jest zanieczyszczenie powietrza i tak zwany smog. To, co kiedyś było wizytówką dużych, silnie rozwiniętych gospodarczo miast azjatyckich, w ostatnich latach stało się powszechnym problemem w wielu miastach europejskich.

Zima 2017 szczególnie mocno przypomniała nam o tym problemie. W wielu miastach Polski przekroczenia zawartości pyłu PM 10 osiągały w zimie 2017 nawet 1000% normy. Dla osób starszych, dzieci i osób z wrażliwym układem oddechowym wydawano zalecenia nie wychodzenia na zewnątrz budynków a toksyczność powietrza można było porównać do chodzenia z papierosem w ustach.

Kotły ekologiczne – ekonomiczne rozwiązanie w walce ze smogiem

Kotły ekologiczne to urządzenia przyjazne środowisku. Ale to nie jedyna ich zaleta. Kotły ekologiczne wiodą prym jeżeli chodzi o sprawność spalania, która osiąga często ponad 90 %. Co to w praktyce oznacza? Spalają znacznie mniej paliwa niż urządzenia niższych klas, lub kotły pozaklasowe. Dla porównania: sprawność spalania w klasie 3 to około 75 % a w urządzeniach pozaklasowych około 50 %. Mimo, że ekologiczne paliwo jest nieco droższe, przy tak dużej różnicy w sprawności działania, i tak oszczędzamy. Oznacza to bowiem, że spalimy od 15 do 40 % mniej opału! To różnice, które liczyć można w tonach.

Czy warto zmienić stary kocioł na urządzenie ekologiczne?

Poza najważniejszą zaletą kotłów ekologicznych, czyli tym, że są one przyjazne środowisku, również z ekonomicznego i logistycznego punktu widzenia eko – urządzenia wypadają korzystnie na tle innych klas. W zależności od wielkości zasobnika i typu spalanego paliwa, musimy je uzupełniać znacznie rzadziej niż paliwo w konwencjonalnych urządzeniach.

Niewątpliwym ułatwieniem dla użytkowników jest wygoda czyszczenia. Wiele urządzeń wyposażonych jest w półautomatyczne systemy oczyszczania.

Dodatkowym atutem kotłów na ekogroszek jest to, że tak na prawdę rozpalamy w nich raz, na początku sezonu grzewczego, i wygaszamy na wiosnę. Niektóre kotły na pellet nie wymagają rozpalania i wygaszania, robią to same.

Warto ponieść wyższe koszty zakupu ekologicznego urządzenia najwyższej klasy. Inwestycja zwróci się w dłuższym okresie czasu, oszczędzi nam pracy, problemów i przyczyni się do polepszenia stanu środowiska.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz